Voor werkgevers

Wanneer een medewerker zich ziek meldt bent u als werkgever verplicht om het loon, zolang het ziek zijn duurt, 104 weken door te betalen. U krijgt te maken met de Wet verbetering poortwachter. Die wet schrijft u veel verplichtingen voor met betrekking tot de re-integratie van uw medewerker. Voldoet u niet aan uw verplichtingen dan kan UWV u sancties opleggen, zoals het loon (maximaal 52 weken) langer moeten doorbetalen.

Naastu levert correcte verzuimdossiers (‘WIA-aanvraag proof’), begeleid de zieke werknemer en adviseert de werkgever over preventie.

Arbodiensten kunnen ook bij Naastu terecht, voor casemanagement in taakdelegatie.

Bekijk hier de tarieven

Vragen over de onderstaande ontwerpen?

  • Re-integratie spoor 1
  • Wet verbetering poortwachter
  • Begeleiding van de zieke medewerker
  • Arbo, UWV, arbeidsdeskundigen en spoor 2
  • Privacy, conflicten en ontslag tijdens ziekte
  • Preventie van verzuim
  • Schadelastbeheersing

Neem vrijblijvend contact op