Voor werkgevers

Wanneer een medewerker zich ziek meldt bent u als werkgever verplicht om het loon, zolang het ziek zijn duurt, twee jaar door te betalen. U krijgt te maken met de Wet verbetering poortwachter. Die wet schrijft u verplichtingen voor met betrekking tot de re-integratie van uw medewerker. Voldoet u niet aan uw verplichtingen dan kan UWV u sancties opleggen, zoals het loon (maximaal 1 jaar) langer moeten doorbetalen.

Naastu helpt en adviseert werkgevers tijdens de loondoorbetalingsperiode met het re-integratiedossier en de begeleiding van de zieke werknemer. Naastu helpt werkgevers ook bij vragen. Elke vraag is welkom, ook één losse vraag. Deze kunnen persoonlijk, digitaal of via een videocall/telefonisch gesprek gesteld worden.

Bekijk hier de tarieven

Vragen over de onderstaande ontwerpen?

  • Re-integratie (spoor 1, 2 en 3)
  • Coaching/begeleiding
  • Wet verbetering poortwachter
  • Overbelastingsklachten
  • Privacy tijdens ziekte
  • Conflicten en ontslag tijdens ziekte
  • Arbo en het UWV

Neem vrijblijvend contact op