Oprichter van Naastu

Het is mijn doel om verzuim en re-integratiebegeleiding toegankelijker te maken. Dit wil ik doen door er specifiek ook te zijn voor de werkgever met een relatief klein(er) personeelsbestand en voor de werknemer die vanuit de eigen drijfveer begeleiding zoekt.

Wat ik u kan brengen is kennis van zaken in combinatie met betrokkenheid, empathie en levenservaring. Ik ben opgeleid als Register Casemanager (in taakdelegatie) en dit werk doe ik zowel als zelfstandig ondernemer als in loondienst bij een grote organisatie. Daarnaast heb ik veel ervaring met het werken met mensen en processen (o.a. jarenlange leidinggevende ervaring). Tijdens mijn eerder afgeronde (bachelor) studies heb ik me gericht op management, coaching, psychologie en HR.

Ik hoop u in de toekomst van dienst te mogen zijn.