Naastu is altijd zorgvuldig met persoonlijke gegevens en ze worden vertrouwelijk behandeld zoals de wet AVG het voorschrijft. De AVG (Autoriteit Persoonsgegevens) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.
Uw persoonlijke gegevens worden door Naastu alleen gebruikt wanneer dat noodzakelijk is voor de werkzaamheden.

Wanneer uw persoonlijke gegevens bij Naastu bekend zijn kunt u ten alle tijden via e- mailadres info@naastu.com of via telefoonnummer (06) 28 49 82 60 een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. In geval van een wijziging of verwijdering ontvangt u nadien een schriftelijke bevestiging.

Gegevens over de gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens, deze gegevens verwerkt Naastu niet. Deze verwerkingen worden in geval van een ZZP opdracht altijd gedaan door een andere betrokken partij, zoals de eigen werkgever/Arbodienst/UWV. Zij gebruiken daarvoor met systemen die voldoen aan specifieke beveiligingseisen.

Naastu verplicht zich tot het geheim houden van de persoonsgegevens, tenzij er door een opdrachtgever nadrukkelijk schriftelijke toestemming gegeven is via een machtiging gegevensuitwisseling.
Naastu zal eventuele vertrouwelijke informatie aan het einde van een opdracht retourneren aan de opdrachtgever.

Via de website van Naastu worden bezoekgegevens bijgehouden. Dit zijn algemene gegevens zoals het aantal bezoekers, een bepaalde dag of tijd of naar welke informatie gezocht wordt. Ook voor deze analyses volgt Naastu de wet AVG.